I CAN’T LIVE IN A LIVING ROOM

Parkeernormen opgelegd door lokale overheden zijn hoog. Terecht? We willen immers niet dat de schaarse publieke ruimte nog meer ingenomen wordt door stilstaande voertuigen. Nieuwe woningbouwontwikkeling is het uitgelezen moment om gedeelde mobiliteit structureel te installeren. Ons rocking advies: ‘our house in the middle of our street!’. Maak parkeernormen afhankelijk van het aanbod van gedeelde mobiliteit en zorg dat (nieuwe) buurten meer leef- en beweegruimte krijgen. Immers, ‘we can’t live in a living room’.

Speakers will follow soon

“Hier komt een citaat over het thema.”

VIEW ALL JAM SESSIONS