SESSION Hoe combimobiliteit realiseren via gedeelde mobiliteit?

PRESENTATION (e-)bike sharing for transport region’s

Bram Seeuws (Gent, België) is beleids- en projectmedewerker voor Autodelen.net. Hij zette mee zijn schouders onder het mobipunt-verhaal en de opstart van de Mobipunt vzw.

Meer dan 60 lokale overheden hebben concrete plannen om de komende jaren mobipunten in te richten in hun gemeente. Die mobipunten zijn essentieel om basisbereikbaarheid in de praktijk te gaan brengen en combimobiliteit te faciliteren. Tijdens deze presentatie zal ik concrete tools aanleveren om als lokale overheid aan de slag te gaan rond mobipunten.

Bram is historicus en politiek wetenschapper van opleiding en werkt sinds januari 2018 als beleids- en projectmedewerker voor Autodelen.net. Bram promoot mobipunten en richtte mee de Mobipunt vzw op. Hij ondersteunt lokale overheden bij het implementeren van gedeelde mobiliteit. Verder is hij ook nauw betrokken bij 2 Interreg projecten: Share North en eHUBS. .

Favourite rock song? Barbarism begins at home – The Smiths